Kannibalism kan förklara rödingars variationer

Rödingar som lever i samma sjö kan ha helt olika kroppsform och beteende och forskaren Jens Andersson vid Umeå universitet har i en ny avhandling undersökt vad det beror på.

Han föreslår en helt ny förklaringsmodell, nämligen att att kannibalism på romkorn och små yngel påverkar rödingarnas variation i antal och storlek.