Universitet och högskolor utarmas

Universiteten och högskolornas jakt på studenter går ut över kvalitén.

Studenterna kan mindre när dom börjar på lärosätena och det gör att utbildningen anpassas, samtidigt är universiteten ekonomiskt beroende av att tillräckligt många studenter blir godkända och därmed finns en risk för att kraven vid examination sänks. Det skriver universitetskansler Sigbrit Franke från Högskoleverket på DN Debatt.

Hon är också kritisk till att forskarna får ägna en allt större del av sin tid för att ansöka om medel för att finansiera sin egen forskning.