Länsbor ska få vård i Västernorrland

Länsbor som bor nära gränsen till Västernorrland ska också kunna få fast primärvård där, det beslutade landstingsstyrelsen i går.

Den möjligheten kommer att finnas från och med 1 april nästa år då ett avtal mellan landstingen är klart.

- Om detta förbättrar servicen till våra medborgare så anser vi att det är självklart att genomföra det, säger landstingsrådet Robert Uitto (s) i ett pressmeddelande.

Robert Uitto skriver vidare att de också gett i uppdrag åt landstingsdirektören att initiera en totalöversyn av hälso- och sjukvårdens utbud och lokalisering tillsammans med Landstinget Västernorrland. Det kan alltså i förlängningen även komma att innebära mer samverkan kring den specialiserade vården.