Höjt elpris efter nyår

Från årsskiftet höjer Jämtkraft elpriset och nätavgiften med sammanlagt 7 öre per kilowattimme. Och de skriver att anledningen till det är myndighetsbeslut, höjda skatter och ökade kostnader.

Men företaget menar att de trots höjningen kommer att ha ett av landets lägsta elpris för de lokala kunderna, det vill säga 25 öre per kilowattimme inklusive moms.

Snittpriset för en kund med eluppvärmd villa är 80 öre per kilowatttimme inklusive alla avgifter. För en kund i lägenhet ligger det snittpriset på 1 krona.