En miljon till försök för lägre sjuktal

Ohälsotalen i Jämtlands län ska nu sänkas genom ny arbetsmodell som fokuserar på jämställdhet och hälsa.

Nutek, Verket för näringslivsutveckling, har gett 1 miljon kronor till projektet, som kallas ”Framgångsrik Förändring” och som drivs av Arbetslivsinstitutet i samarbete med Lokalt resurscentrum i Östersund.

Den nya arbetsmodellen ska prövas på cirka 250 anställda inom offentlig och privat sektor i Jämtlands län, och projektets målsättning är alltså att sänka sjuktalen.