Orättvisa regler drabbar ensamstående föräldrar vid sjukdom

Om man är ensamstående förälder och själv blir sjuk då ligger man illa till. För det finns ingen möjlighet att utnyttja socialförsäkringen för att ersätta någon anhörig som tar hand om barnet. Att till exempel själv bli sjukskriven och låta mormor få föräldrapengen.

Det hände en mamma i Östersund och andra föräldrar tycker att det är onödigt hårda regler som inte tar hänsyn till situationen.

Om man har föräldrapenning kan man inte få tillfällig föräldrapenning och då kan man inte överlåta den rätten på någon annan. Om man blir allt för sjuk för att ta hand om sitt barn så får man själv reda ut situationen.

Lagstiftningen förutsätter att det både finns en mamma och en pappa som hjälps åt. Så är det inte alltid.

Åtminstone bör väl föräldern ha NÅGON anhörig som tar sig tid och råd att sköta barn tycks tankegången hos lagstiftarna ha varit.

Den förälder som skulle behöva ersätta någon som sköter ens barn när man själv är för sjuk för att klara det får ingen hjälp av socialförsäkringen. Det går helt enkelt inte enligt reglerna.

Möjligen kan kommunen ställa upp med hemtjänst.