Miljoner i EU-stöd fördelade

Det är högst ovisst hur det blir med Eu-pengar till länet framöver och därför jublar nog dom som fått mål 1-pengar i den senaste omgången extra mycket.

17 projekt får del av EU-miljonerna. Det

planerade Mankellmuséet i Sveg, som totalt väntas gå loss på närmare 4,6 miljoner kronor, får knappt hälften av det, 2 miljoner, i stöd i stöd från EU.

Ett annat projekt i Härjedalen som får pengar är Häxprojektet i Lillhärdal som får nästan 1 150 000 kronor.

Målet är att kunna locka turister genom att marknadsföra Lillhärdal som platsen där Häxprocessen började. Projektet väntas skapa 25 arbetstillfällen och 10 nya företag. Totalt kostar det projektet drygt 2,6 miljoner

Projektet Mer värd Mat mat får närmare 800 000, och en satsning på att utveckla kulturturismen i länet genom att lyfta fram de kulturhistoriska miljöerna på Frösön - med Peterson-Bergers sommarhage i centrum - är ett annat av de 17 projekten och det får drygt 660 000 kronor i stöd från EU:s regionala fond.