Kommuner kräver tillbaka vägpengar

Tio kommuner i Västerbottens kräver i ett brev till infrastrukturminister Ulrica Messing att få tillbaka pengar som staten dragit in på grund av akuta behov i södra Sverige.

Det handlar om 140 miljoner kronor ur väganslagen för perioden 2004-2015, som omprioriterades efter stormen Gudrun och satsningen på Trollhätteprojektet.

Kommunerna retar sig på att pengarna dragits in utan att regeringen angett om de ska återföras till regionen, skriver Västerbottens-Kuriren.