Regionsjukhuset underbetalt

Regionsjukhuset tycker sig får för lite betalt av Landstingen i Norrland för den högspecialiserade sjukvården och nu ses kostnaderna över.

Vid regionsjukhuset i Umeå tas patienter emot från hela norrland och nu hävdar företrädare för sjukvårdsadministrationen i Västerbotten att dom får för lite betalt.

Därför pågår en översyn av kostnaderna, så att regionsjukhuset ska få betalt för vad de faktiskt gör. Översynen ska vara klar i höst och ett beslut tas sedan av norrlandstingens regionförbund.

Ann-Christin Sundberg som är ansvarig för den specialiserade sjukhusvården i länet säger att den totala kostnaden för vad norrlandslandsting betalar för högspecialiserad sjukhusvård är låg.

Den högspecialiserade vården är underfinansierad totalt sett och det pågår en översyn för att universitetsjukhuset i Umeå som är ett region sjukhus ska få betalt för det man gör.