- Mångkulturåret är inget jippo

Designåret fick över 60 miljoner kronor av regeringen - men årets mångfaldsår får bara 3 miljoner och det möter kritik från flera håll.

Men Linda Zachrison på kulturdepartementet försvarar skillnaden med att ett mångkulturår inte ska vara ett temporärt jippo.