Frikänd får ersättning

42 tusen kronor får en man från länet som satt häktad misstänkt för grov kvinnofridskränkning under en månad i höstas.

Han misstänktes för grov kvinnofridskränkning men när fallet sedan prövades av domstolen frikändes mannen. Nu har justitiekanslern gett honom rätt till ekonomisk kompensation för det lidande som frihetsberövandet innebar och för den inkomst som gick förlorad under den tid han satt i häktet.