Sjunkande sjukskrivningstal i länet

Efter år av mycket höga långtidssjukskrivningar kan nu länet visa upp överaskande positiva siffror. Sedan maxåret 2003 till i dag har antalet långtidsjukskrivna i länet minskat med en fjärdedel.

Samarbete mellan sjukvården, arbetsgivaren, Försäkringkassan och patianten själv är en viktig ingrediens. Samtidigt är en tidig insats största orsaken till att man i dag ser en minskning med hela 24 procent av de som är sjukskrivna mer än 60 dagar per år.