Sämre för många äldre som tvingas bo hemma

Risken är stor för att kvaliteten försämras i äldreomsorgen när allt färre får plats i äldreboenden. Det visar en ny rapport från Socialstyrelsen.

Vissa länsstyrelser rapporterar till Socialstyrelsen att nedläggningen av äldreboenden går för snabbt i många kommuner. Det saknas också analyser av vad det får för konsekvenser.

Allt fler tvingas klara sig hemma med hemtjänst, men det ställer stora krav på att de anhöriga hjälper till.

Totalt har 15 procent av alla över 65 år och 37 procent av alla över 80 år hemtjänst eller plats i någon form av äldreboende. De siffrorna har inte förändrats de senaste fem åren, trots allt fler äldre.