Modern teknik visar vart renarna går

Nu kan renhjordens förflyttningar kartläggas med modern teknik.

I ett projekt vid Sveriges lantbruksuniversitet förses 20 renar i Vilhelmina med GPS och GSM-halsband.

Halsbanden sänder information till renskötarnas datorer om var renarna befinner sig.

Och genom det får forskarna fram ny kunskap om hur renarna nyttjar markerna och kan relatera det till olika skogsbrukssätt.