Inflyttare hittar till länet via internet

Femhundra personer har flyttat till länet dom senaste åren med hjälp av projektet Jämtlandsbilden, enligt projektets samordnare Susanne Kindström.

En del av Jämtlandsbilden är den hemsida på Internet där människor ska få mer information, hjälp med sin flytt och arbete efter en personlig kontakt.

Kerstin Holmberg är en av dom som hittat till länet.