Äldre får vårdas hemma när kommuner sparar

Fler äldre får vårdas hemma och det blir allt färre platser vid ålderdoms- och sjukhem när kommunerna i sverige sparar.

I Jämtland sker också denna förändring, men det är ingen brist på platser enligt Gunnel Nordengren, socialkonsulent på länsstyrelsen.

Ulla-Britt Svensson, distriktsköterska har varit med sedan starten av det kooperatiba äldreboende Brismarksgården i Hoting.