Privattandläkarma vill ha mer betalt

Trots att det snart är två månader sedan Privattandläkarna lade ned sin jour, har förhandlingarna med Folktandvården fortfarande inte gett något resultat. Det verkar rentav som om man står längre ifrån varandra än någonsin.

När de runt 30 privattandläkarna upphörde med jouren sa man att det berodde på att jour-telefon-tjänsten blev för dyr, efter en höjning från 40 till 130 000 kronor. Därför fick Folktandvården ta över hela ansvaret, vilket de till skillnad från privattandläkarna är skyldiga till, enligt lag.

Men eftersom Folktandvården har färre tandläkare spreds jouren ut veckovis till mottagningar över hela länet, med långa resor som följd för patienter med akuta tandbesvär.

Trots upprepade försök att hitta en lösning verkar den privata och offentliga tandvården inte lyckas komma överens. Privattandläkarna kräver nu inte bara att Landstinget ska ta över kostnaden för själva jourtelefonen. De vill också få mer betalt för de barnpatienter som tas över från Folktandvården. Det här har ställt vissa saker på sin spets och de nya kraven hämmar onekligen förhandlingarna. Det säger Folktandvårschefen Kristin Ganström Jonsson. Inom två veckor ska det tas fram ett förslag som visar hur långt man kan tillmötesgå privattandläkarnas krav.