Oroande ökning av förtidspensionerade kvinnor

Trots att de korta sjukskrivningarna minskat, ökar antal dagar med sjuk- och aktivitetsersättningar bland kvinnor. Det säger Lillemor Landsten, jämställdhetsexpert i länet.

Ökningen sker i oroväckande takt, enligt Landsten. Det handlar om den ersättning som i dagligt tal kallas förtidspensionering.

Deltidsarbetslösheten bland kvinnor fortsätter att minska mer än beräknat, men skillnaden mellan män och kvinnor är fortsatt stor.