Privattandläkare försvarar nya krav

Privattandläkarna har kritiserats för att de lagt ned sin jour och krävt mer betalt för barnpatienter. Men deras talesperson i länet anser att det är Landstinget som inte tar jourverksamheten på allvar. Och kravet att få mer ersättning för barnpatienter är en ren självklarhet, anser han.