Utredningar om våldsbrott mot kvinnor tar allt längre tid

Utredningar om våld mot kvinnor tar allt längre tid. Och det här trots att polisen och andra myndigheter har lovat att snabba på.

Jämtland är ett av de län som tar längst tid på sig för att utreda våldsbrott mot kvinnor, medianvärde 72 dagar. Det visar statistik från rikspolisstyrelsen som Svenska Dagbladet presenterar.

Västernorrlands polis ligger nästan i takt med riksgenomsnittet, 53 dagar, från det att polisen fått in en anmälan tills att fallet lämnas över till åklagare.  

Enligt regeringens kvinnofridsuppdrag från 1997 ska utredningstiderna kortas. Det gäller för alla myndigheter inom rättsväsendet där ärenden om våld mot kvinnor passerar.

I Jämtlands län tog det 2004 cirka 72 dagar från det att en anmälan görs tills att fallet lämnas till åklagare eller läggs ner. Och jämför man det med siffror för 2003 så visar det sig att det är en förlängd handläggningstid på 24 dagar. Det går alltså allt långsammare.