Kvinnor i Hede: - Sänk åldern för mammografi

En ny stor studie slår fast att mammografi räddar liv, och forskarna menar att alla kvinnor mellan 40 och 74 år borde erbjudas mammografi.

Men här i länet kallas bara kvinnor mellan 50 och 69 år, och den politiska majoriteten landstinget vill inte heller sänka åldern.

De kvinnor som Radio Jämtland mötte på mammografi i Hede i veckan har en annan uppfattning.