Usla transporter för cancersjuka

Cancerpatienter som får sitta på bussen upp till Universitetssjukhuset fram och tillbaka med yrsel, smärta och illamående. Detta är något som upprör Onkologsköterskan Margareta Wickman.

Hon tycker att flyg vore det enda rätta för vissa patienter och menar att politikerna i Jämtlands läns landsting sätter ekonomin före patienterna.

- Jag håller med om delar av kritiken men vi håller precis just nu på att invistera i en ambulansbuss som kommer att går direkt mellan sjukhusen, säger Robert Uitto, socialdemokratiskt landstingsråd.