Mäkis bilder upprör

Östersundaren och LT-tecknaren Kjell Nilsson-Mäkis karikatyrteckning av moderatledaren Fredrik Reinfeldt som varulv har väckt uppståndelse.

Kjell Nilsson-Mäki säger själv att han tecknat Göran Persson som en Sfinx, men att det för den skull inte innebär att Nilsson-Mäki tycker att Göran Persson är en stenhög för det.

Bilderna vidarebefordrades med e-post från socialdemokraternas partiexpedition till alla socialdemokratiska partidistrikt i landet.

Tidigare har det framkommit att e-postmeddelnaden om Fredrik Reinfeldt i syfte att smutskasta honom också har spridits från socialdemokraternas partihögkvarter.

Det är SSU som beställt bilderna och de användes på en ombudsmannakonferens förra året. De har nu publicerats på bland annat Dagens Nyheters hemsida.

Socialdemokraternas presschef Carina Persson säger till ekot att de utskickade karikatyrerna handlar om hur partiet ska möta moderaterna i valrörelsen, men att man i ljuset av den pågående debatten om smutskastningen av moderatledaren kunde ha tänkt över bildmaterialet.