Vem ska köra buss i glesbygd

Vad tänker statsrådet Ulrika Messing göra för att kollektivtrafiken ska upprätthållas i dom fyra nordliga länen?

Det undrar centerpartiets riksdagsman Håkan Larsson i en interpellation till Messing.

Anledningen är att dom extrapengar som länen fick för 2004 och 2005 inte utbetalas för 2006.

En ny trafikproposition skulle hjälpa upp situationen för år 2006.

Men propositionen är inte klar och Länstrafikbolagen har budgeterat för fortsatt stöd.