Överskott i Bräcke

Bräcke kommun meddelade idag att bokslutet för 2005 visar ett överskott på 21,8 miljoner kronor. En återhämtling från negativa resultat både 2002 och 2003.

Vård och omsorgssektorn har ett överskott påfyra och en halv miljon mot budget, något som förklaras med verksamhetsförändringar.

- Personalens insatser under året har varit beundransvärda, säger kommunchefen Kjell Backlund i en kommentar.