Oviss fortsättning för kalkonfarm i länet

De första fallen av den aggressiva formen av fågelinfluensan har konstaterats i Sverige, det uppgav Jordbruksverket i går.  Det är två viggar som påträffats utanför Oskarshamn som efter undersökning konstaterats bära på det aggressiva fågelinfluensaviruset.

Men redan för två veckor sedan vidtog Jordbruksverket åtgärder för att förhindra smittan bland tamfåglar bär man beslutade att alla tamfåglar i landet måste hållas instängda eller utfodras under tak.

Vid Öraåtjärn längst nere i ostligaste hörnet av Jämtland finns Öraågårdens Kalkonafarm och de påverkas i allra högsta grad av larmet om fågelinfluensan.