Behandling av tortyr- och krigsskador i norr

Nu startar Röda Korset Sveriges första behandlingscentrum för tortyr- och krigsskadade i norra Sverige. Det är placerat i centrala Skellefteå och tar emot flyktingar och asylsökande från Norr- och Västerbotten.

”Vi vet att det finns ett stort behov och kan inte se dessa människor lida utan att göra något”, säger Röda Korsets regionchef Ylva Löwenborg i ett pressmeddelande.

Röda Korset har sökt men inte fått något ekonomiskt stöd för verksamheten från landstingen i de båda länen. Dialogen med landstingen ska dock fortsätta enligt Röda Korset.