Misstänker utbrett föräldrapenningsfusk

Försäkringskassan i länet fortsätter sin kontroll av hur reglerna för olika bidrag efterföljs. Mycket talar för att det förekommer ett utbrett fusk med bland annat föräldrapenning.

Bara under tisdagen polisanmälde försäkringskassan tre privatpersoner i länet för bedrägeri.

Misstankar gäller att personerna ifråga i varierande omfattning kvitterat ut tillfällig föräldrapenning, trots att de i själva verket arbetat under samma tid.