Stämmer lanmäteriet som ändrat sig

En kvinna från länet och övriga delägare till två fastigheter i Åre kräver nu skadestånd av staten för fel de anser begåtts av Lantmäteriet.

30 år efter det ursprungliga beslutet har servitutet för en utfartsväg från en grannfastighet ändrats.

Nu kräver markägarna ersättning för merkostnader och besvär de drabbats av till följd av vad de anser vara märklig och felaktig handläggning.