Ringholm krävs på svar om OS 2018

Centerpartiet fortsätter sin offensiv för en ny svensk OS-ansökan. Nu kräver man svar från idrottsministern Bosse Ringholm angående en ny ansökan.

I dag lämnade centerriksdagsmannen och ledamoten av trafikutskottet Sven Bergström en interpellation till idrottsminister Bosse Ringholm.

Inom två veckor förväntas Ringholm svara i riksdagen om han är beredd att pröva centerns initiativ till en svensk ansökan om vinter-OS 2018 och redovisa vilka åtgärder han tänker vidta för att skapa bästa förutsättningar för en sådan ansökan.