Oklart om hantering av fågelinfluensa

Idag har folk på länsstyrelsen sammanträtt och diskuterat vad som nu måste göras när det gäller fågelinfluensan. Men det råder en del oklarheter om vem som har ansvaret i länet.

- Vi befinner oss i en mellanzon, säger länsveterinären Anders Norling.
- Naturligtvis är kommunen den närmaste omedelbara myndigheten som allmänheten har till sitt förfogande, säger han och menar att det kan bli många döda fåglar i en tätort som Östersund.

Men kommunen har ingen särskild beredskap.
- Vi väntar på besked från centrala myndigheter, säger Marie Levholt, miljöchef i Östersunds kommun. 

Men många vi talat med tror att det bara är en tidsfråga innan fågelviruset kommer till vårt län. Eftersom Badhusparken i Östersund är ett slags centrum för sjöfåglar, så ökar det också risken för att sjukdomen bryter ut där.

- Naturligtvis skrämmer det mig, men varför skulle det inte komma hit, här finns ju så många fåglar, säger Catarina Lindahl som äger caféet i Badhusparken.