Anmälningsplikt för fågelinfluensa

Fågelinfluensan av typen H5N1 kommer från och med i dag att klassas som allmänfarlig sjukdom enligt smittskyddslagen.

Det innebär bland att läkare som upptäcker sjukdomen hos en patient, måste anmäla det till landstingets smittskyddsläkare och till Smittskyddsinstitutet - samt att smittan ska spåras.