Bra affär trots underpris för Landstingsborgen

Från landstingets sida är man nöjd med försäljningen av den så kallade Landstingsborgen på Frösön - trots att man får fyra miljoner mindre betalt än vad husen är värderade till.

Som vi berättade igår säljs Landstingsborgen på Frösön till företagsnätverket Ini-biz som idag huserar i Ericssons gamla lokaler i Odenskog.

- Efter värderingen har mycket hänt i Östersund och vi har haft fyra-fem intressenter så vi betraktar 23 miljoner som ett marknadsmässigt pris, säger landstingets fastighetschef Jens Karlsson.

Nu ska det 50-tal anställda som finns kvar i huset på Frösön flytta till den gamla infektionskliniken vid lasarettet, som därför behöver rustas upp. När landstinget gjorde en investeringsanalys ifjol kom man fram till att allt över 20 miljoner för kanslihusen ger en vinst efter investeringarna i Östersund.

Från fackets sida är man också positiv till affären.

- Spontant känns det bra att man tömmer huset helt och i stället satsar på dom lokaler man har i stan, säger Lisa Nyström för SKTF. Hon hoppas också att den här lösningen kan bidra till att landstingets budgetunderskott minskas.

I avtalet ingår att landstingshälsan och revisionen flyttar in på Frösön som permanenta hyresgäster. Resten ska disponeras av köparna och andra hyresgäster.