Stort plus i Norrskogs bokslut

Det gick bra för Skogsägarna Norrskog förra året. Koncernen redovisar en vinst med nästan 43 miljoner kronor och delar ut 21,6 miljoner kronor till medlemmarna.

2005 innebar en kraftig resultatförbättring för koncernen. Resultatet blev 42,9 miljoner kronor efter finansnetto, att jämföra med minus 1,8 miljoner kronor året innan.