EU-beslut kan hota svenska kollektivavtal

Många fackligt engagerade är oroliga för att EU kan ta knäcken på kollektivavtalen. Det skulle i sådana fall påverka lönenivån för svenska arbetare.

En dom i EG-domstolen kan göra att fackens makt minskar radikalt och förhandlingar om det så kallade tjänstedirektivet kan leda till att kollektivavtalen urholkas.

Fackförbundet Byggnads ordförande Hans Tilly och socialdemokratiska EU-parlamentarikern Ewa Hedkvist Petersén, som i går besökte länet, menar att de här EU-frågorna får avgörande betydelse för arbetstagare i hela EU.