Brist på slakterier bromsar eko-kött

I Norrland skulle bortåt 700 jordbruk kunna ställa om till ekologisk produktion om det bara fanns lokala slakterier som slaktade ekokött.

Det visar en undersökning som gjorts av projektet Ekologiskt kött i norr.

Projektet har satts igång av Jordbruksverket för att stimulera köttproduktionen.

- Det finns en stor marknad för det ekologiska lokalproducerade köttet, säger Hilda Runsten som arbetat med köttprojektet till SR Jämtland.

I Jämtland finns långt gångna planer på att starta ett ekologiskt slakteri i Hammerdal, men ännu har inte delägarna fått ihop det kapital som behövs.