Anti-drog kampanj på nytt sätt

Skolorna måste bli bättre på det förebyggande arbetet mot droger, eftersom allt yngre ungdomar dras med i missbruk. Thomas Andersson har länsövergripande ansvar för droginformation