Ingen oro för fågelinfluensa

Hur utbrottet av fågelinfluensa i södra Sverige påverka Frösö Zoo är fortfarande oklart. Djurparkens ägare Åke Netterström är vice ordförande i Svenska tropkihusföreningarna. Han har just varit på möte med Djurskyddet inom Jordbruksverket.