Bränslebrist hotar bioenergianläggningar

Brist på energived kan hota flera planerade satsningar på bioenergianläggningar i vårt område, det befara Ulf Hannu, vice ordförande i Norra Skogsägarna.

- Risken är att skogen inte räcker till allt för att vi ska kunna ersätta oljan som bränsle och minska koldioxidutsläppen, säger han.

I skogslän som till exempel Västernorrland är flera bioenergiprojekt på gång.