Länsborna mera kortlivade än andra

Medellivslängden i Jämtlands län är bland de lägsta i landet. Folk i skogslänen lever i allmänhet kortare liv än övriga svenskar.

I skogslänen, där vårt län ingår, är medellivslängden kortare än i resten av landet. 

Arbetslösheten är stor på många håll och ekonomin påverkar hur människor mår. Personer med lägre social position äter ofta sämre, röker mer och motionerar mindre, enligt forskarna.

I Jämtlands län är medellivslängden knappt 80 år och det placerar oss på en 8:e plats bland de län som ligger sämst till, visar en ny forskarrapport.

Två år skiljer mellan Norrbotten som ligger sämst till, där folk i allmänhet blir 79,2 år - jämfört med Hallands i topp där medellivslängden är 81,4 år.

- Och det intressanta att mönstret varit det samma de senaste hundra åren, säger forskarassistenten Sam Willner till SR Jämtland.

Även mellan män och kvinnor - och mellan kommunerna är skillnaderna stora:

I vårt län lever kvinnorna längst i Härjedalen - där de blir i snitt 83,4 år och lever 3,5 halvt år längre än kvinnorna i Bräcke, som ligger sämst till.

De män som vill leva länge ska bo i Östersund, där är medellivslängden drygt två år längre jämfört med bottenkommunen Ragunda.

Det verkar alltså viktigt att ha ett jobb, äta rätt och motionera.