Läkare kritiseras för slarv med remiss

En läkare vid en hälsocentral i länet kritiseras av Socialstyrelsen. En patient i 70-årsåldern fick sin cancerdiagnos fördröjd med mer än ett år eftersom en remiss till röntgen inte skickades iväg.

I ett yttrande över Lex Maria-anmälan om händelsen beskrivs arbetssituationen på hälsocentralen som kaotisk på grund av underbemanning.

Men Socialstyrelsen anser att den ansvarige läkaren inte kan slippa kritik. Det var läkarens ansvar att se till att remissen blev utskriven och ivägskickad.