Tjuvjakt vanligaste dödsorsaken bland vargar

Illegal jakt är den överlägset största dödsorsaken bland de skandinaviska vargarna, visar nya analyser. Och den illegala jakten skyndar på effekterna av den inavel som den svenska vargstammen hotas av.

Tjuvjakt beräknas ligga bakom två tredjedelar av dödsfallen bland vargarna.

Bakom analyserna, som presenterades i dag vid det internationella vargsymposiet i Vålådalen, står forskare vid det skandinaviska vargforskningsprojektet Skandulv.

Enligt deras beräkningar, som grundas på resultat från radiomärkta vargar samt andra beräkningar av fortplantning och överlevnad under åren 1998 till 2005, är dödligheten bland de skandinaviska vargarna så hög som 30 procent per år.

Detta massiva bortfall hänger intimt samman med den illegala jakten. Denna beräknas svara för två tredjedelar av dödsfallen.

- Många djurarter skulle inte klara lika kraftiga förluster. Men vargarna tål dem lyckligtvis, säger Olof Liberg, en av forskarna inom projektet till TT.

Han påpekar att vargstammen, trots den höga dödligheten, ändå växer långsamt och nu är uppe i cirka 150 djur, varav merparten, 130, i Sverige. -Tillväxten har varit cirka tio procent per år de senaste åren.

Fast utan den illegala jakten skulle den vara mycket högre, säger Liberg.

Det största hotet mot vargarna är dock inaveln. Hela stammen härstammar från bara tre individer och inavelseffekterna börjar nu visa sig med allt mindre valpkullar och fysiska defekter. Risken är mycket stor att stammen börjar tyna bort om 10 till 20 år.

Det är här som tjuvjakten lägger extra sten på bördan, för om stammen fick växa till sig snabbt skulle inavelseffekterna troligen minska något.

Men oavsett detta är det enligt Liberg nödvändigt att bryta den genetiska isoleringen. Förhoppningen har varit att någon varg från Finland ska kunna ge stammen nytt friskt blod, men hittills har ingen lyckats överleva vandringen genom renskötselområdet i norr. -Jag tycker vi ska göra som amerikanerna har gjort i västra USA och aktivt hjälpa stammen genom att lyfta in en eller ett par vargar. Detta är extremt känsligt politiskt, man jag anser att det nu är dags att strunta i dem som hittills satt dagordningen i debatten, säger Liberg.

Roland Johansson/TT