Sänkt arbetsgivaravgift kan skapa fler jobb

De borgerliga partierna vill sänka arbetsgivaravgiften för tjänsteföretag i Norrlands inland.

Målet är att fler människor ska får jobb, det säger Ola Sundell, moderat riksdagsledamot från länet.