Obalans i landstingets kassabok

Jämtland är ett av bara tre landsting i landet som ännu inte nått balans i sina räkenskaper.

Det visar en sammanställning som Sveriges kommuner och landsting, SKL, gjort av landstingens bokslut för förra året (2005).

Totalt sett hamnar landets 20 landsting på plusresultat - för första gången på tolv år. Men Gävleborgs, Värmlands och Jämtlands läns landsting har en bit kvar till ekonomi i balans.