19 miljoner back för sparkad Medicinchef

Den i särklass största minusposten för landstinget, 19 miljoner kronor, står Medicinavdelningen på sjukhuset för och det var arbetet att dra ner på kostnaderna som blev Områdeschefen Marie Holm-Schermans fall.

Hon sparkades igår från sin chefspost med omedelbar verkan efterssom landstingsdirektören inte har förtroende för henne.

- Att stänga vårdplatser löser inte svåra ekonomiska problem. Vi blev inte överens om hur den svåra situationen skulle lösas, säger Landstingsdirektören Karin Strandberg Nöjd till LT.