Karolinakostnader drog ner budgetbalansen

Jämtlands läns landsting ett av dom få i landet som inte lyckats få balans i sin budget förra året. Karolinaprojektets kostnader drar ner siffrorna.

- Det beror först och främst på omstruktureringskostnaderna när vi tagit bort en hel chefsnivå, säger ekonomichefen Karin Jonsson.

Det är alltså kostnaden för Karolinaprojektet som visar sig. Det tillsammans med kostnader för verksamhet och inkomster från aktieförsäljning ger innebär att landstinget går back med tolv miljoner kronor.

Ser man bara på balansräkningen så har landstinget ändå klarat ett plus på sju miljoner kornor.