HMAB börjar tillverka träpellets

Vid HMAB, torvfabriken i Sveg, är man nu i full gång med att provköra utrustningen för tillverkningen av träpellets.

Runt 20 miljoner kronor har investerats för att göra både rena träpellets och torvpellets med träinblandning. Den nya produkten kommer i första hand att erbjudas till kunder i närområdet men på sikt även neråt Mälardalen.
- Våren och sommaren blir en intrimningsperiod. Till hösten ska vi ha en bra produkt att lansera på allvar, säger Robert Taflin, delägare i HMAB, till Radio Jämtland.