Större älgstam krävs i vargrevir

I områden med mycket varg kommer konkurrensen om älgköttet att hårdna mellan jägare och vargar. Det ställer krav på de som förvaltar älgstammen.

Nya rön som presenterades vid vargsymposiet i Vålådalen i går visar att en normal vargflock dödar fler älgar än man tidigare trott.

För att även älgjägarna ska vara nöjda i framtiden gäller det att hitta rätt nivå på älgstammen i områden med mycket varg, säger Håkan Sand vid Grimsö forskningsstation.

Om minskar ner älgstammen alltför kraftigt i områden med mycket varg är det risk för att inga älgar blir över till älgjakten. Det gäller alltså att jägare, skogsägare och beslutsfattare har det i åtanke i beslut som gäller älgstammens storlek, enligt Håkan Sand.