1 av 8
2 av 8
3 av 8
4 av 8
5 av 8
6 av 8
7 av 8
8 av 8

Partiernas tre viktigaste frågor i Berg 2006


Socialdemokraterna


Tillväxt och samarbete

Villkoren för det lokala företagandet måste ses över och förbättras i dialog med näringslivet för ökad tillväxt, sysselsättning och inflyttning.

Barn och ungdomar

Vi vill skapa en skola för alla. Vi vill bryta barn- och ungdomars utanförskap, framför allt på arbetsmarknaden. Vi vill med kraft bekämpa den växande psykiska ohälsan.

Vård och omsorg

Våra äldre ska garanteras trygg vård och omsorg under värdiga levnadsvillkor. Personalen ska känna att det finns utvecklingsmöjligheter och att man har goda arbetsförhållanden.

----------------------------------------------------------------------


Miljöpartiet


- Se över och effektivisera kommunens ekonomi till förmån och för att frigöra resurser till utveckling av äldre- och hälsovård. Resurser ska också avsättas för nyrekrytering och kompetensutveckling av vårdpersonal.

- NEJ till Uranbrytning ! Låt eventuella fyndigheter i kommunen vara! Det är INTE värt priset ! Följderna för människor som arbetar i sådan verksamhet och boende i omgivningarna kan bli katastrofala!

- Satsa på alternativa former av energi såsom sol och  vindkraft! INGEN människa blir sjuk av sol - eller vindkraft! Det VET vi .

----------------------------------------------------------------------


Moderaterna


Äldrevården

Det tar tid att planera för att möta alla frågor om, boende, gemenskap och olika grader av vård för den växande gruppen riktigt gamla.

Företagsamhet på landsbygden

Det naturliga är att företagsamhet växer fram och finansieras av driftiga entreprenörer. Idag lägger staten genom lagstiftning en tung hand över goda initiativ.

Jakt ( bla skyddsjakt), fiske och bärplockning

Det naturen ger kan innebära överlevnad för många människor på landsbygden. Kommunerna måste få större makt att själv besluta om hur dessa viktiga näringsgrenar skall drivas

----------------------------------------------------------------------


Bergspartiet


Ekonomi i balans

Vi vill arbeta för en fortsatt god hushållning med våra skattemedel, så att vi kan driva en kommunal verksamhet med god kvalité.

Näringsliv och tillväxt

Vi vill arbeta för en bra dialog med företagarna, så att det blir en uthållig och engagerad samverkan mellan näringslivet, politiken, de kommunala verksamheterna och ideella sektorn.

Marknadsföring

Vi vill visa på den livskvalitet landsbygdsboendet erbjuder och strategiskt fortsätta arbetet med att profilera Bergs kommun för ökad inflyttning.

----------------------------------------------------------------------


Vänsterpartiet


Fler anställda i skolan, vården och omsorgen. Prioritering av skolhälsovård. En rättvis och tydlig personalpolitik i Bergs kommun

Det är hög tid att omsätta handikappolitiska planen i aktiviteter. Funktionshinder, oavsett om det är medfött eller förvärvat, skall inte försvåra deltagandet i samhället, fritid eller kulturliv.

Försvara och utveckla ett rikt kulturliv. Kultur verkar utvecklande på alla människor, är såväl förebyggande mot ohälsa samt ger hög livskvalitet.

---------------------------------------------------------------------


Centerpartiet

Öppenhet och ärlighet
Centern vill att kommunens beslutsgångar ska präglas av öppenhet och ärlighet. Vid anställningar skall kompetens och utbildning vara avgörande.

Personalpolitiken
Centern vill avpassa kommunens personalstyrka efter invånarantalet. En långsiktig personalplanering behövs. Vid pensioneringar ska den s.k. 2:1-modellen tillämpas. Varje nyanställning skall noga vägas.

Miljöfrågorna
Centern vill värna om vår kanske största tillgång, nämligen vår vackra natur, och göra Berg till en föregångskommun för miljövänlig energi och bränslen.

--------------------------------------------------------


Folkpartiet

Ökad delaktighet

För att öka delaktigheten i HELA kommunen ska vi låta KF-sammanträden cirkulera runt i byarna i kommunen. Ökad delaktighet ger tryggare invånare.

Konkurrensutsätta skola/barnomsorg och äldreboende

Tycker invånarna är myndiga nog att bestämma att till exempel vilken skola barnen ska gå i. På så vis också öka kvatitén. De besluten ska inte vi politiker fatta.

Minska den totala arbetslösheten

Vi vill göra en grundlig inventering av HELA näringslivet i HELA kommunen. Så kan vi skapa förutsättningar för de 50% i arbetsför ålder, som inte har något arbete att gå till.

--------------------------------------------------------------------


Kristdemokraterna

  1. Vi vill att fler människor skall känna att deras företag och nyaföretagsidéer skall kunna bli verklighet. Det vill vi hjälpa till med genom en stark näringslivs avdelning, med en näringslivschef och minst en näringslivssekreterare.
  2. Vi vet hur viktigt det är att trivas i skolan för att kunna få en bra utbildning. Självklart är nolltolerans mot mobbing. Men lika självklart för oss är att skolan skall utgå från individen.
  3. Vi vill att alla som är i behov av vård eller omsorg skall kunna känna sig trygga och respekterade. Ex skall brukaren själv få möjlighet att utforma sin egen hemtjänst efter egna önskemål.

--------------------------------------------------------------------

Vi väntar på information från övriga partier.

--------------------------------------------------------

Grunden i vår journalistik är trovärdighet och opartiskhet. Sveriges Radio är oberoende i förhållande till politiska, religiösa, ekonomiska, offentliga och privata särintressen.
Du hittar dina sparade avsnitt i menyn under "Min lista".