Skolverket underkänner Hansåkerskolan

Ragunda kommun kritiseras av Skolverket för att eleverna i årskurserna 6 till 9 på Hansåkerskolan studerar hemma en dag i veckan.

Att eleverna inte har närvaroplikt strider mot skollagen, menar Skolverket.

På Hansåkersskolan anser man att hemstudierna gjort att lärare kunnat hjälpa elever som behöver mer stöd bättre och att elever med långa bussresor inte behöver åka alla dagar.

Skolverket tog upp frågan efter att två föräldrar anmält undervisningens upplägg.